Alle medarbeidere hos KRS Fagerland AS er sertifiserte og utfører sakkyndige kontroller, service, reparasjon og vedlikehold.

  • Truck, alle klasser
  • Lastebilhengere
  • Lift-personløftere
  • Masseforflytningsmaskiner
  • Mobilkraner G1
  • Traverskraner G4
  • Lastebilkraner G8
  • Tårnkran G2
  • Portalkran G3
  • Bremsetest