KRS Fageland AS er autorisert for kurs og opplæring innen:

 • Truckførerkurs alle klasser
 • Lift-Personløftere
 • Lastebilkraner G8
 • Mobilkraner G1
 • Traverskraner G4
 • Tårnkran G2
 • Portalkran G3
 • Anhuker
 • Modul 1.1
 • HMS-kurs
 • Riggerkurs
 • Stroppekurs
 • Masseforflytningsmaskiner
 • Dokumentert opplæring
 • Kontrolløropplæring
 • Instruktøropplæring
 • Pedagogikk