KRS Fagerland AS er godkjent for kontroll og sertifisering av:

  • Lastebilkraner
  • Truck
  • Vakuumløfteutstyr
  • Lifter
  • Travers-/bukkraner
  • Mobilkraner
  • Masseforflytning
  • Løfteutstyr
  • Løfteredskaper